Invoerregels douane

Veel Nederlanders die familie of vrienden in Zuid-Afrika hebben, worden gevraagd om een stukje echte (oud) Hollandse kaas mee te nemen. Officiëel mag u echter geen vlees- en zuivelproducten invoeren in Zuid-Afrika. Uit ervaring blijkt echter dat vacuümverpakte kaas in de bagage eigenlijk altijd zonder problemen aan komt. Wilt u een stukje kaas meenemen? Dan niet in uw handbagage. Overigens kunt u gewone Gouda kaas ook in de supermarkt in Zuid-Afrika kopen.

Voor de meest actuele informatie bezoekt u de website van de Belastingdienst

Wat mag u wel en niet invoeren?

Wapens

Het is verboden vuurwapen of andere wapens (bijvoorbeeld messen, zwaarden, boksbeugels, pepperspray etc) en munitie in te voeren. Ook nepwapens en speelgoed wapens die echt lijken, mag u niet invoeren. Alleen met een speciale vergunning is het toegestaan wapens in te voeren.

Beschermde dier- en plantensoorten

Veel dier- en plantenoorten worden met uitsterven bedreigd als de handel niet aan banden wordt gelegd. Om uitsterven te voorkomen, zijn wereldwijd regels vastgesteld. Het is verboden om beriegde dier- en plantensoorten mee te nemen en in te voerren in Nederland. Wanneer het minder bedreigde dier- en plantensoorten betreft, mag u deze invoeren wanneer hiervoor door de betrokken overheid een CITES-document is afgegeven. U heeft een uitvoervergunning van het land van oorsprong of vertrek en een invoervergunning van het land van bestemming nodig. U moet aangifte doen bij de douane.

Voorbeelden van beschermde dier- en plantensoorten en producten daarvan zijn: exotische planten zoals orchideeën en cactussen, apen, slangen, varanen en vele andere tropische dieren, koraal, schelpen, ivoor etc. Ook producten gemaakt van bovenstaande goederen zijn verboden om in te voeren, denk bijvoorbeeld aan siervoorwerpen gemaakt van koraal of ivoor, geneesmiddelen die bedreigde plantensoorten bevatten of schoenen/tassen van krokodillenleer.

Nagemaakte artikelen

Het is verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen en in te voeren in Nederland tenzij het een zeer kleine hoeveelheid voor eigen gebruik betreft. Als handelaren in het buitenland u voor zeer lage prijzen merkartikelen aanbieden, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het om namaak gaat. Voorbeelden van nagemaakte merkartikelen die vaak verkocht worden zijn: tassen, kleding, sieraden, parfum en dvd’s. Hier een aantal voorbeelden van de maximale hoeveelheid die u mag meenemen: 3 horloges, 250 ml parfum, 3 dvd’s/cd’s, 3 andere artikelen (bijvoorbeeld kleding).

Geld en waardepapieren

Reist u vanuit een niet-EU-land naar Nederland of een ander land van de EU en neemt u liquide middelen (geld en waardepapieren zoals aandelen, obligaties en reischeques die niet op naam zijn gesteld) ter waarde van  €10.000 of meer mee? Dan moet u aangifte doen bij de douane in het land waar u de EU binnen komt. Geld en waardepapieren in vreemde valuta moet u omrekenen naar Euro’s. U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent, maar de liquide middelen vervoert voor iemand anders.

Cultuurgoederen

U mag cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) niet altijd zomaar meenemen naar Nederland. In de afgelopen eeuwen zijn er veel waardevolle voorwerpen zoals kunst, antiek en oudheden uit hun oorspronkelijke omgeving weggehaald. Nationaal en internationaal zijn er maatregelen genomen om deze ‘leegroof’ tegen te gaan. Als handelaren in het buitenland u voor extreem lage prijzen cultuurgoederen aanbieden, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het om illegale handel gaat of om namaak. Wilt u cultuurgoederen mee naar Nederland nemen? Dan hebt u vaak een uitvoervergunning nodig van de overheid van het land van vertrek. Erkende antiquairs kunnen u hierbij vaak helpen. Zonder die uitvoervergunning mag u de cultuurgoederen niet meenemen en invoeren in Nederland.

Vrijstelling van belasting

Neemt u niet meer goederen mee dan de maximale hoeveelheden? Dan hoeft u voor die goederen geen belastingen te betalen als u Nederland en de Europese Unie in reist (u krijgt vrijstelling van belasting). Voor producten zoals alcohol en tabak gelden maximale hoeveelheden die u zonder belasting (dus zonder aangifte bij de douane) mag invoeren.

Tabak en sigaretten

De maximale hoeveelheden tabaksproducten die u mag invoeren zonder belasting te betalen zijn: 200 sigaretten (1 slof) of 250 gram rooktabak of 100 cigarillo’s of 50 sigaren. Een evenredig assortiment van deze producten, bijvoorbeeld 100 sigaretten en 25 sigaren, is toegestaan. Deze vrijstelling van belasting geldt alleen voor personen van 17 jaar en ouder.

Alcohol

De maximale hoeveelheden alcohol die u mag invoeren zijn als volgt: 1 liter sterke drank of 2 liter mousserende wijn of 2 liter likeurwijn zoals port/sherry. Ook kunt u 4 liter niet mousserende wijn (dus rood, wit of rose) en 16 liter bier. Een combinatie van bovenstande is toegstaan zoals een halve liter sterke drank en 1 liter mousserende wijn. Deze vrijstelling van belasting geldt alleen voor personen van 17 jaar en ouder.

Andere goederen

U hoeft geen belasting te betalen over goederen die u buiten de EU kocht, wanneer de waarde niet meer dan € 430 bedraagt. Dit bedrag sluit ook geschenken in. Alcohol en tabak vallen niet onder dit bedrag. Wanneer u bijvoorbeeld een camera ter waarde van € 500 koopt, dan moet u aangifte doen bij de belasting over het gehele bedrag. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel ter waarde van € 400 en een artikel ter waarde van € 50, dan hoeft u alleen belasting te betalen over het artikel van € 50. Neemt u handelsartikelen mee? Dan moet u altijd aangifte doen.

Wanneer u de hierboven genoemde aantallen en bedragen overschreidt, dan moet u aangifte doen bij de douane en belasting betalen.

Toevoegen aan reisplan