Visum Zuid-Afrika

Een visum is voor Nederlanders en Belgen gratis verkrijgbaar bij de grens en is geldig voor verblijf korter dan 90 dagen (toeristenvisum). U krijgt bij de douane of bij de paspoortcontrole op het vliegveld een sticker (of stempel) in het paspoort, deze is bijna een halve pagina groot en er moet dus ruimte voor zijn. Het paspoort dient ten minste over twee lege pagina’s te beschikken. Het paspoort moet nog tenminste 30 dagen geldig zijn na terugkomst in uw eigen land. Verder moet u een vliegticket hebben met bevestigde terug- of doorvlucht.

Bij een verblijf in Zuid-Afrika langer dan drie maanden raden wij u aan contact met ons op te nemen over de actuele stand van zaken.

Alle kinderen dienen een eigen reisdocument/paspoort te hebben om Zuid-Afrika binnen te komen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is niet voldoende!

Wetgeving voor reizen met kinderen

Alle hieronder genoemde documenten moeten in het Engels zijn, behalve de geboorteakte of uittreksel daarvan. De toestemmingsbrief of het toestemmingsformulier mag maximaal 3 maanden oud zijn bij aankomst in Zuid-Afrika.

De regels voor minderjarigen op een rijtje:

Minderjarigen die reizen met beide (biologische) ouders
Als de achternaam van de minderjarige overeenkomt met die van de (biologische) ouders, dan hoeft alleen een geldig paspoort getoond te worden. Als de achternaam van de minderjarige niet hetzelfde is als die van beide ouders moet er naast een geldig paspoort een origineel of een uittreksel van de geboorteakte getoond kunnen worden.

Ondanks de wijzigingen vragen sommige luchtvaartmaatschappijen nog steeds om het geboortecertificaat. Wij raden u aan om bij de luchtvaartmaatschappij te informeren of een geboortecertificaat nodig is of voor de zekerheid het geboortecertificaat mee te nemen.

Minderjarigen die reizen met één van de biologische ouders
Als een minderjarige reist met één van de (biologische) ouders, dan moet er naast een geldig paspoort en een origineel of een uittreksel van de geboorteakte het volgende getoond kunnen worden:

 • Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder of wettige voogd die niet mee reist. Hierin moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft;
 • Een brief die speciale omstandigheden aangeeft; of
 • Een rechterlijk bevel waarbij aan de huidige ouder volledige voogdij is toegezegd.
 • In het geval waarbij een ouder is overleden moet een overlijdensakte getoond kunnen worden.
 • In het geval er maar één ouder op de geboorte akte staat dan moet deze of een uittreksel daarvan getoond kunnen worden.

Minderjarigen die reizen met een volwassene anders dan met één of beide (biologische) ouders
In dit geval moet er naast een geldig paspoort en een origineel of een uittreksel van de geboorteakte het volgende getoond kunnen worden:

 • Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder(s) of wettige voogd die niet mee reist/reizen. Hierin moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort/de paspoorten van de ouder(s) die toestemming geeft/geven;
 • Ouders met geadopteerde kinderen die geen geboorteakte of uittreksel hiervan hebben, moeten de adoptiepapieren kunnen laten zien als hier om wordt gevraagd.

Minderjarigen die alleen naar Zuid-Afrika reizen
Naast een geldig paspoort en een origineel of een uittreksel van de geboorteakte, moet het volgende getoond kunnen worden:

 • Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder(s) of wettige voogd die niet mee reist/reizen. Hierin moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort/de paspoorten van de ouder(s) die toestemming geeft/geven (of toestemming van één ouder, samen met een rechterlijk bevel waarbij aan de huidige ouder volledige voogdij is toegezegd of een overlijdensakte; en
 • Een brief van de persoon die de minderjarige ontvangt/opvangt in Zuid-Afrika, inclusief de adres- en contactgegevens, paspoort informatie en kopie van het paspoort van deze persoon.

Passagiers die arriveren zonder de nodige documenten krijgen 24 uur om aan de benodigde documenten te komen.

Alle documenten moeten in het Engels zijn, behalve de geboorteakte of uittreksel daarvan. De toestemmingsbrief of het toestemmingsformulier mag maximaal 3 maanden oud zijn bij aankomst in Zuid-Afrika.

Meer informatie kunt u opvragen bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag.

Veel gestelde vragen over deze nieuwe regels:
 • Gelden de nieuwe regels alleen voor reizen in Zuid-Afrika?
  De regels gelden voor zowel reizen in en naar Zuid-Afrika als voor een transit in Zuid-Afrika.
 • Tot welke leeftijd gelden de nieuwe regels?
  De regels gelden voor kinderen tot 18 jaar.
 • Moeten reizende ouders met hun kinderen een originele geboorteakte bij zich hebben?
  Nee, een gecertificeerd kopie van het origineel voldoet ook. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waarin iemand is geboren.
 • Hoe controleren de douane ambtenaren in Zuid-Afrika de Nederlandse papieren?
  Als de namen op de volledige geboorteakte overeenkomen met de namen op het paspoort. De volledige geboorteakte is er om er zeker van te zijn dat het kind reist met de juiste ouders of wettelijke voogd. Mocht het kind niet met beide ouders reizen, of met iemand anders mee zijn, dan moeten de juiste papieren meegenomen worden (zie hierboven). Die papieren moeten wel allemaal Engels zijn.