Visum Zuid-Afrika

Een visum is voor Nederlanders en Belgen gratis verkrijgbaar bij de grens en is geldig voor verblijf korter dan 90 dagen (toeristenvisum). U krijgt bij de douane of bij de paspoortcontrole op het vliegveld een sticker (of stempel) in het paspoort, deze is bijna een halve pagina groot en er moet dus ruimte voor zijn. Het paspoort dient ten minste over twee lege pagina’s te beschikken. Het paspoort moet nog tenminste 30 dagen geldig zijn na terugkomst in uw eigen land. Verder moet u een vliegticket hebben met bevestigde terug- of doorvlucht.

Bij een verblijf in Zuid-Afrika langer dan 3 maanden raden wij u aan contact met ons op te nemen over de actuele stand van zaken. Er zijn n.l. nieuwe (nog onduidelijke) regels van toepassing.

Alle kinderen dienen een eigen reisdocument/paspoort te hebben om Zuid-Afrika binnen te komen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is niet voldoende!

Om de handel in kinderen wat een wereldwijd een groot probleem is heeft Zuid-Afrika besloten tot vergaande visum regels voor ouders die met kinderen reizen.

Nieuwe wetgeving voor reizen met kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten naast het paspoort ook een origineel (uitgebreid) geboortebewijs kunnen tonen bij binnenkomst in Zuid-Afrika.
Alle documenten inzake reizen met kinderen onder de 18 jaar dienen in het Engels te zijn.

Klik hier voor een kort overzicht van de benodigde documenten per categorie (kinderen reizen met beide ouders, kinderen reizen met 1 ouder, alleen reizende kinderen).

Klik hier voor het document van Home Affairs met de nieuwe regelgeving.  U vindt het affidavit op de laatste pagina.
Let op. Deze dient ondertekent te worden door een commissioner of oaths. Dit kan een notaris zijn, de gemeente waar het kind geboren is of de Ambassade van Zuid-Afrika in Den-Haag.  

Meer informatie kunt u opvragen bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag.

Note ZAS januari 2019: onlangs werd bij een KLM vlucht aan één van onze klanten meegedeeld dat het geboortecertificaat niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Wij hebben eerder nooit problemen hiermee ervaren, maar om dit te voorkomen kunt u zorgen dat het geboortecertificaat van uw kind(eren) niet ouder is dan 6 maanden.

Veel gestelde vragen over deze nieuwe regels:
 • Gelden de nieuwe regels alleen voor reizen in Zuid-Afrika?
  De regels gelden voor zowel reizen in en naar Zuid-Afrika als voor een transit in Zuid-Afrika.
 • Tot welke leeftijd gelden de nieuwe regels?
  De regels gelden voor kinderen tot 18 jaar.
 • Moeten reizende ouders met hun kinderen een originele geboorteakte bij zich hebben?
  Nee, een gecertificeerd kopie van het origineel voldoet ook. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waarin iemand is geboren.
 • Hoe controleren de douane ambtenaren in Zuid-Afrika de Nederlandse papieren?
  Als de namen op de volledige geboorteakte overeenkomen met de namen op het paspoort. De volledige geboorteakte is er om er zeker van te zijn dat het kind reist met de juiste ouders of wettelijke voogd. Mocht het kind niet met beide ouders reizen, of met iemand anders mee zijn, dan moeten de juiste papieren meegenomen worden (zie hierboven). Die papieren moeten wel allemaal Engels zijn.

Update 1 oktober 2018: De president van Zuid-Afrika heeft onlangs bovenstaande regeling betreffende het geboortecertificaat afgeschaft. Wij horen echter nog steeds berichten dat er om gevraagd wordt. Hoewel dus officieel niet meer nodig raden wij u aan goed voorbereid op reis te gaan en bovenstaande regels voorlopig nog strict in acht te nemen.

Update januari 2019: Uitspraak van South African Tourism Nederland:

De regels voor landen waar geen visum voor nodig is, zoals Nederland en België, zijn als volgt:

 • Als het kind met beide ouders reist dan is het niet verplicht om een geboorte akte of een uittreksel daarvan te hebben. (Ons advies is dus om dit wel mee te nemen)
 • Als het kind met één van de biologische ouders reist, dan moet toestemming of machtiging getoond kunnen worden. Dit mag in de vorm van een getekende brief of verklaring. Deze hoeft niet meer door gemeentelijke beambte of notaris gelegaliseerd te worden. Daarbij moet ook een kopie van het paspoort getoond kunnen worden.
 • Kopieën van originele documenten zijn voldoende; deze hoeven dus niet gecertificeerd te zijn. Toestemming en machtiging mogen in de vorm van een brief worden aangeleverd, een notariële bekrachtiging of een beëdigde verklaring zijn niet nodig.
 • Als kinderen alleen reizen zijn aanvullende documenten nodig, zoals toestemmingsformulier, geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan, waarbij kopieën volstaan.
 • Als kinderen met een andere volwassene dan hun ouders reizen zijn aanvullende documenten nodig, zoals toestemmingsformulier, geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan, waarbij kopieën volstaan.

Ondanks de wijzigingen blijven wij adviseren om een geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan mee te nemen als klanten met minderjarigen naar Zuid-Afrika reist, omdat luchtvaartmaatschappijen nog steeds om dit document vragen. Daarbij blijven wij ook adviseren om de documenten (dus ook toestemmingsformulieren etc.) te laten legaliseren bij de gemeente, notaris of Ambassade.