Zuid-Afrika Specialist B.V., gevestigd aan de Fabriekstraat 14, unit 2.69 & 2.70, 3812 NR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zuidafrikaspecialist.nl

de Bongerd 40
3863 ZV Nijkerk
(0031) (0)850090219

Arthur Stevens is de Functionaris Gegevensbescherming van Zuid-Afrika Specialist. Hij is te bereiken via Arthur@zuidafrikaspecialist.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuid-Afrika Specialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zuid-Afrika Specialist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras (paspoortfoto)
 • Burgerservicenummer (BSN) (kopie paspoort)
 • Biometrische gegevens (kopie paspoort)
 • Strafrechtelijk verleden (verzekeringsfraude vraag bij afsluiten verzekering)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zuidafrikaspecialist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zuid-Afrika Specialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Zuid-Afrika Specialist analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zuid-Afrika Specialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zuid-Afrika Specialist) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zuid-Afrika Specialist bewaart uw persoonsgegevens totdat u verzoekt dat wij deze verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuid-Afrika Specialist deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zuid-Afrika Specialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuid-Afrika Specialist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zuid-Afrika Specialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden ter informatie voor ons. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan je door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Daarnaast kan je cookies verwijderen uit jouw browser of de instellingen van jouw browser instellen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

1. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Zo hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven en is onze website makkelijker te gebruiken.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
__cfduid Cloudflare 1 jaar De cookie is verbonden aan gebruik van Cloudfare en identificeert beveiligd webverkeer.

2. Tracking cookies

Deze volgen een bezoeker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat hiermee een profiel op te bouwen. Hierdoor kan hij/zij gesegmenteerd worden op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
__cfduid Zopim 1 jaar Wordt gebruikt om individuele bezoekers achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen.
__zlcmid Zopim Sessie Wordt gebruikt om met ons een chat te blijven houden terwijl u verschillende pagina’s op onze site bekijkt of als u later op de site terugkomt.
__zlcid Zopim Sessie Wordt gebruikt om de Zopim Live Chat ID op te slaan.
__zlcstore Zopim Sessie Deze cookie slaat informatie op over de huidige status van de chat.
__zte2095 Zopim Sessie Het geeft informatie over de status van de Zopim-widget.
optimizelyEndUserId Zopim 10 jaar Slaat de unieke Optimizely UserID op van een gebruiker.
DSID DoubleClick 14 dagen Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.
IDE DoubleClick 16 dagen Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

3. Analytische cookies

Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we meten welke pagina’s er worden bezocht en op welke links er wordt geklikt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van Google.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
1P-JAR Google 6 maanden Gebruikt door Google om gerichte advertenties te tonen aan gebruikers
AID Google 1 jaar Wordt gebruikt om uw activiteit op verschillende apparaten te koppelen wanneer u zich eerder op een ander apparaat heeft aangemeld met uw Google-account.
APISID Google Zolang de sessie duurt Deze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
CONSENT Google 20 jaar Instelling van de cookietoestemming
HSID Google 2 jaar Deze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
NID Google 6 maanden Bevat een uniek ID dat Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien en of u al dan niet wilt dat het SafeSearch filter van Google is ingeschakeld.
SAPISID Google 2 jaar Deze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SID Google 2 jaar Deze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SIDCC Google 3 maanden Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
SSID Google 2 jaar Deze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
OGPC Google 2 maanden Een cookie om klikken en verzoeken te meten om advertentiecampagnes te optimaliseren.
OTZ Google 1 maand Google gebruikt deze cookie om advertenties te tonen op basis van intresses
_utma Google Analytics 2 jaar Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Het cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er zijn geen bestaande __utma cookies aanwezig. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmb Google Analytics 30 min. Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er zijn geen bestaande __utmb cookies aanwezig. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmc Google Analytics Zolang de sessie duurt Wordt geplaatst voor interoperabiliteit met urchin.js (een verouderde versie van het Google Analytics script). In het verleden werd dit cookie samen met de __utmb-cookie gebruikt om te bepalen of een gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was. Wordt niet gebruikt door ga.js.
_utmt Google Analytics 10 min. Wordt gebruikt om de verzoeken naar het Google Analytics Platform te reguleren.
_utmv Google Analytics 2 jaar Wordt gebruikt om extra / variabele gegevens op bezoekersniveau in Google Analytics op te slaan, bijvoorbeeld de SBI branche code van de bezoeker (indien deze informatie beschikbaar is). Deze cookie werd in het verleden ook gebruikt door GA Classic en wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmz Google Analytics 6 maanden In dit cookie wordt de verkeersbron of campagne opgeslagen zodat wij beter kunnen achterhalen via welke weg(en) je onze site bezoekt. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script is uitgevoerd en wordt bijgewerkt wanneer de inhoud naar het Google Analytics platform is verzonden.
_ga Google Analytics, bootstrapcdn.com 2 jaar Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Cookies aanpassen & verwijderen

Als je niet wilt dat Zuid-Afrika Specialist cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.

Meer informatie over Cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuid-Afrika Specialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zuidafrikaspecialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zuid-Afrika Specialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuid-Afrika Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zuidafrikaspecialist.nl. De gegevens die wij opslaan staan in een system wat met 2 factor beveiligd is. Een verwerkingsovereenkomst met de eigenaar van dit CRM systeem is afgesloten.