Zuid-Afrika Cultuur

De bevolking van Zuid-Afrika telt meer dan 44 miljoen inwoners, waarvan 62% in de grote steden woont: Johannesburg, Pretoria, Durban, Kaapstad en Port Elizabeth.

Zuid-Afrika biedt thuis aan een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen met verschillen in afkomst, religie en culturele achtergrond. Naast de inheemse stammen (de twee grootste zijn Xhosa en Zulu) hebben veel Zuid-Afrikanen voorouders uit andere Afrikaanse landen, Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Maleisië en India. Dit is waar de bijnaam Regenboognatie haar oorsprong vindt.

Zuid-Afrika heeft 11 officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zulu.

Engels wordt als zakentaal gezien en wordt door de meerderheid van de Zuid-Afrikanen als tweede taal gesproken. Als Nederlander zult u tijdens uw vakantie ook regelmatig in het Afrikaans – een dochtertaal van het Nederlands – aangesproken worden.

Enkele veelgebruikte woorden en uitdrukkingen:
Bakkie – een jeep of open bestelwagen
Boer – officieel landbouwer of boer net als in het Nederlands maar het wordt ook gebruikt als kleinerend woord voor blanke Afrikaners.
Dankie, baie dankie – ‘dank u’ en ‘dank u wel’  in het Afrikaans.
Just now – niet nu meteen, maar over een poosje, hoewel dat behoorlijk lang kan duren. ‘Now now’ wordt ook gebruik voor nu of nu direct. Ook ‘now now’ kan behoorlijk lang duren.
Lapa – een overkapping, meestal met rieten dak.

Lekker – kan van alles betekenen, van ‘fantastisch’ tot ‘leuk’.
Robot – verkeerslicht(en). ‘Turn right at the next robot’

Shame – een sentimentele uitdrukking van vreugde zoals ‘wat lief!’.
Sies – een uitdrukking van afkeer, zoals ‘gatver’.
Stoep – veranda

Multiculturaliteit is na tientallen jaren van onderdrukking van alle niet blanken het ideaal van de Zuid-Afrikaanse samenleving. De verdeeldheid die men nog aantreft, komt voornamelijk voort uit de verschillen in inkomen. Sinds het einde van de apartheid trekken steeds meer mensen naar de steden en neemt het aantal illegale immigranten toe. Dat heeft geleid tot het ontstaan van en uitbreiding van sloppenwijken (Townships).

De veelzijdige cultuur van Zuid-Afrika ervaart u het beste door de bevolking te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Juist door de verhalen over hun afkomst en tradities leert u het land op een bijzondere manier kennen!

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur in Zuid-Afrika hebben een lange traditie. De oudste kunstwerken zijn de talrijke rotsschilderingen van de Bosjesmannen (San). Hun afbeeldingen van dieren, mensen en jachttaferelen zijn tot 20.000 jaar oud. In de Drakensbergen zult u de meeste aantreffen.

De kunstzinnige expressie van de diverse bevolkingsgroepen ziet men terug in de traditionele kledij van de stammen, in kapsels en sieraden, maar ook in aardewerk, vlechtwerk en bewerkte stoffen.

De Ndebele hebben hun huizen indrukwekkend beschilderd in een geometrische kleurrijke stijl.

De Venda in het noorden van het land maken kunstig houtsnijwerk en aardewerk.

De Zoeloes zijn bekend om hun vlechtkunst en sieraden.

De kunst van de blanke Zuid Afrikanen ziet u vooral terug in de architectuur, de meubelen, en interieurspullen van zilver en glas.

De Kaap-Hollandse gebouwen van de Boeren vindt u vooral in de Kaapregio. Ook aan de prachtige huizen van de Britten in Victoriaanse en Edwardiaanse stijl herkent u de herkomst van bouwtradities.

Ook de schone kunsten zoals muziek, theater, schilderkunst en literatuur hebben inmiddels internationale belangstelling gekregen.

Volkslied

De regenboognatie is ook weer te herkennen in het volkslied wat een samensmelting is van twee liederen: ‘Nkosi sikelel’ iAfrika’ – een kerklied in het Xhosa – en ‘Die Stem van Suid-Afrika – een strijdlied tegen het Apartheid regime. Het eerste couplet is geschreven in het Xhosa, het tweede in het Sesotho, het derde in Afrikaans en het laatste couplet is nieuw geschreven in het Engels.

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Toevoegen aan reisplan