Annuleringsverzekering

Verzekeringen
Iedereen die op vakantie gaat wil eigenlijk maar één ding: honderd procent vakantieplezier. Zuid-Afrika Specialist heeft gekozen voor de Europeesche, dé specialist in reisverzekeringen. Tegenwoordig valt deze onder de ASR.

De annuleringsverzekering van de Europeesche is een verzekering op maat, waarbij u bij pech, ongeval of calamiteit altijd kunt rekenen op snelle, professionele hulp van de Europeesche Hulplijn, wereldwijd.

Op deze pagina treft u meer informatie over kortlopende en doorlopende annuleringsverzekeringen. U kunt ook zelf uw premie berekenen en eventueel de verzekering afsluiten.

Is verzekeren nodig?

Vrijwel iedere ervaren reiziger sluit bij de reis een annuleringsverzekering af. Bij ‘last minute’ boekingen gebeurt dit minder. Toch is het verstandig om juist ook dan een verzekering af te sluiten. Moet u onverwacht uw vakantie vanwege een geldige reden afzeggen? Dan vergoedt deze annuleringsverzekering de (vlak voor vertrek) hoge kosten, die een annulering met zich meebrengt. Hoe dichter bij de vertrekdatum, hoe hoger de kosten. Indien u noodgedwongen uw reis af moet breken worden ook de reisdagen die u niet heeft kunnen gebruiken vergoed door de annuleringsverzekering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland bijvoorbeeld in geval van b.v. overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.

Vóór de reis: annuleringskosten

U bent verzekerd voor annuleringskosten in geval van b.v. overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van een partner of familie, zwangerschap, een onverwachte nieuwe woning of als u plotseling werkloos wordt.

Tijdens de reis: ongebruikte reisdagen

U bent verzekerd voor ongebruikte reisdagen bij:

  • vertrek vertraging op de heenreis (minimaal 8 uur): door een onvoorziene vertraging van bijvoorbeeld uw vliegtuig komt u later aan op uw bestemming
  • ziekenhuisopname: u of uw mede-verzekerde wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis
Eerder terugkeren van u of een mede-verzekerde

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland in geval van b.v. overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.

De standaard dekking kunt u uitbreiden met de module ‘Waarnemer’. Een waarnemer is iemand die bijvoorbeeld uw taken waarneemt tijdens uw vakantie, maar ook een verzorger van uw huis, huisdieren of planten. De module ‘samengestelde reis’ is inbegrepen. Wanneer één van de onderdelen (zoals vliegticket, accommodatie en vervoer) vervalt waardoor de gehele reis niet door kan gaan, dan krijgt u wél de annuleringskosten van alle afzonderlijke onderdelen vergoed. Daarnaast is ook maatwerk mogelijk, waardoor eigenlijk alle specifieke redenen om te moeten annuleren, kunnen worden verzekerd.

Allrisk Annuleringsverzekering

Als u kiest voor een Allrisk Annulering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of eerder naar huis terugkeert. Doet u dat om een in de polisvoorwaarden genoemde standaard reden? Dan krijgt u 100% vergoed. Doet u dat om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek is geworden, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen? Dan krijgt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding uitgekeerd.

U kunt geen beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer u bijvoorbeeld geen zin heeft in de vakantie of wanneer het weer tegenvalt.

Annuleringsverzekering voor een groep.

Een goede annuleringsverzekering is belangrijk. Soms hebben de deelnemers een doorlopende annuleringsverzekering. Maar niet alle verzekeraars keren uit als één reisgenoot niet mee kan. Bij de Europeesche keren we wél uit als een verzekerde moet annuleren wanneer een reisgenoot iets overkomt (mits dit een verzekerde gebeurtenis bij ons is). Dat doen we ook als de reisgenoot geen verzekering bij ons heeft.

Hebben de deelnemers van de reis allemaal een doorlopende annuleringsverzekering? Zorg er dan voor dat ze navraag doen bij hun maatschappij hoe ze ten opzichte van elkaar verzekerd zijn. Als de deelnemers geen doorlopende annuleringsverzekering hebben of als de dekking hiervan niet toereikend is, bieden wij twee oplossingen:

Kortlopende annuleringsverzekering

Op een kortlopende annuleringsverzekering mogen alle genoemde verzekerden annuleren als één van de verzekerden een geldige reden geeft om te annuleren. Er mogen maximaal 4 gezinnen (iedereen die op hetzelfde adres woont) óf 9 personen om één gebeurtenis annuleren. De premie is 5,5% van de reissom plus poliskosten en assurantiebelasting. Willen meer dan 4 gezinnen kunnen annuleren? Het vijfde, zesde en zevende gezin kunnen worden meeverzekerd tegen een 0,5% extra premie per gezin over de totale reissom.

Het begrip ‘gezin’ mag worden vertaald in ‘adres’. Alle individuen of groepen die op één adres wonen en daar staan ingeschreven vormen één gezin.

Groepsannuleringsverzekering

Gaan er meer dan 7 gezinnen op reis? Of met meer dan 9 personen? Als de hele groep wil annuleren, bestaat de mogelijkheid om een groepsannuleringsverzekering te sluiten. Bij een groepsannulering zijn uitsluitend de volgende risico’s verzekerd:- ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de leden van de groep – uitval van de accommodatie- faillissement van de groep. Er is alleen dekking als één van deze gebeurtenissen plaatsvindt binnen 2 maanden voor vertrek.

Let op: familieomstandigheden en andere redenen om te annuleren zijn dus niet gedekt op de groepsannuleringsverzekering. Het is daarom vaak raadzaam om de groepsannuleringsverzekering af te sluiten in combinatie met een kortlopende of doorlopende annuleringsverzekering.

Om deze verzekering af te sluiten, kun je contact op te nemen met onze afdeling Acceptatie op tel. 020-6515253. Bij een groepsannuleringsverzekering bepaalt het aantal personen de hoogte van de premie:

t/m 10 personen: 3,0% van de reissom
11 t/m 20 personen: 3,5% van de reissom
21 t/m 40 personen: 4,5% van de reissom
41 t/m 60 personen: 5,0% van de reissom

Bij een reis korter dan drie maanden mag de maximale premie (excl. assurantiebelasting en poliskosten) niet hoger zijn dan € 200,- per persoon per verzekering. Het is mogelijk om een doorlopende annuleringsverzekering aan te vullen met een kortlopende annuleringsverzekering. U kunt dus meerdere verzekeringen per reis afsluiten, waarbij per verzekering de premielimiet geldt. Vraag ons per email om advies inzake de premie en de polisvoorwaarden.
Woont u niet in Nederland maar wilt u wel een annuleringsverzekering afsluiten? Ook dit is via ons mogelijk.

Hulp op zak-app

Van meer informatie wordt iedereen beter dus wij verwijzen graag naar de gratis ‘Hulp op Zak-app’ van de Europeesche. Deze app biedt overal een medisch woordenboek in negen talen, informatie over lokale ziekten, verplichte inentingen en alarmcentrales.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden doorlopende Europeesche Reis- en Annuleringsverzekering
Algemene voorwaarden kortlopende Europeesche Annuleringsverzekering

Calamiteiten

Calamiteiten zijn een van buiten komend onheil waar tegen u zich kunt verzekeren met de z.g. omboek verzekering. Indien er een negatief reisadvies komt zullen luchtvaartmaatschappijen hun vluchten annuleren. Calamiteiten in Zuid-Afrika zullen wij als organisatie afhandelen door binnen Zuid-Afrika alternatieven te zoeken.

Wij zien dus geen noodzaak om lid te zijn/u te laten betalen voor het Calamiteiten fonds.

De omboek bij calamiteiten dekking

Met de extra allrisk clausule bij de annulerings-verzekering is iedereen die een reis naar het buitenland heeft geboekt verzekerd voor 75% van de eventuele kosten van het omboeken of annuleren van een reis.

Een annuleringsverzekering zonder all risk dekking biedt alleen dekking als er iets met u of uw naaste familie gebeurt. Dus niet wanneer er op uw vakantiebestemming bijvoorbeeld vogelgriep of Ebola  uitbreekt.
De allrisk dekking van de Europeesche is een goede aanvulling op uw annuleringsverzekering.

Wat krijgt u vergoed indien u de all risk dekking afsluit?
De Europeesche vergoedt 75% van de wijzigings-/annuleringskosten van uw oorspronkelijk geboekte reis en de eventuele administratiekosten van de touroperator. De omboekverzekering verzekert het bedrag van uw oorspronkelijk geboekte reis, maar staat los van de eventuele nieuwe reis.
Valt de nieuwe bestemming duurder uit, omdat het bijvoorbeeld verder weg is, dan betaalt u zelf het prijsverschil.
Is de nieuwe bestemming goedkoper, dan krijgt u het resterende bedrag niet terug.

Europeesche vergoedt éénmaal de omboekingskosten per verzekerde tot maximaal 75% van de reissom van de oorspronkelijke reis plus de administratiekosten. Als er meerdere verzekerden op het polisblad staan, wordt de reissom per verzekerde bepaald naar verhouding van ieders aandeel in de reissom .
De vertrekdatum van de nieuw geboekte reis moet binnen 6 maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum liggen.
Zuid- Afrika is een groot land omboeken binnen dit land is ook door de verzekering gedekt.

Wanneer bent u gedekt?
U bent verzekerd wanneer uw vakantieplezier verdwijnt door:
– een natuurramp, denk bijvoorbeeld aan een aardbeving, bosbrand of overstroming;
– een terroristische aanslag of molest, bijvoorbeeld een volksopstand;
– een epidemie, zoals de Mexicaanse griep.
U bent ook verzekerd als door een gebeurtenis, zoals beschadiging van de infrastructuur, de geplande reis in redelijkheid niet kan worden gemaakt.

U kunt vanaf 3 maanden voor vertrek tot en met de vertrekdag bepalen of u uw reis wilt wijzigen. Een krantenbericht over de situatie is voldoende om het recht op omboeken aan te tonen.

De belangrijkste voordelen op een rij:
– uw reisplezier in eigen hand
– maximaal 25 %  extra kosten bij omboeken
– aanvulling op uw annuleringsverzekering
– scherpe all risk premie

Klachtenregeling

Bij Europeesche Verzekeringen staat uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Uw klacht is in dat geval van harte welkom. Het helpt ons continu verbeteren. Voor meer informatie m.b.t. het indienen en verwerken van een klacht klikt u hier: klachtenregeling.

Toevoegen aan reisplan